Прокуратурата проведе семинар срещу компютърните престъпления

thumb_main_crime4_2На 20-21 май 2014 г. в Конферентната зала на Съдебната палата се проведе българо-немски семинар на тема „Борба с компютърната престъпност“. Семинарът се проведе в рамките на традиционното сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Немската фондация за международно правно сътрудничество (IRZ) – Бон.

 

 

За лектори бяха поканени водещи германски специалисти в тази проблемна област, като от българска страна участие взеха 40 прокурори, следователи и разследващи полицаи. Семинарът бе открит от заместника на главния прокурор г-н Борислав Сарафов, който подчерта желанието на Прокуратурата да проучи германския опит за справяне с този глобален проблем.

Основните акценти на семинара бяха европейските измерения на противодействието на компютърната престъпност, значението на Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство и мерките, които следва да са предприети на национално равнище, наказателна отговорност на юридическите лица и управителните им органи, преглед на конкретните форми на проява на компютърните престъпления и състави на престъплението в различните държави-членки на Европейския съюз.

Особено внимание бе обърнато на организацията на наказателното производство в досъдебната фаза, както и на провеждането на самото разследване (събиране, преценка и оценяване на доказателствата), план на разследването и сътрудничество с другите органи – полиция, контролен апарат и доставчици на интернет-услуги.

 

 

 

Вашият коментар