Парламентът прие законови промени, с които на практика стартира имотния регистър

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. С тези изменения именно стартира имотният регистър, той досега не работеше, коментира председателят на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов /ПГ на Коалиция за България/.

 

 

В кадастралната карта ще се отразяват данни за собствеността на имота. При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи, приеха още депутатите.

Председателят на ресорната парламентарна комисия обясни още, че ще може дистанционно да се издават скици на имоти. Например живеете в Силистра, но имате имоти в друг регион, като легитимирате себе си като заинтересовано лице, дистанционно ще можете да извадите скица на имот, отбеляза той. Емил Костадинов каза, че с промените се приближава и услугата до гражданите и бизнеса с наложеното задължение на Агенцията по геодезия, кадастър и картография да изнася свой специализирани звена не само в общинските центрове, където има районни съдилища.

Вашият коментар