Народното събрание прие на второ четене законопроекта за Министерството на вътрешните работи

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене законопроекта за Министерството на вътрешните работи. Решено беше образуваните и неприключили до влизането в сила на закона административнонаказателни производства по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи да се довършват по досегашния ред.

 


 

Образуваните и неприключили до влизането в сила на закона производства по издаване или отмяна на административни актове по отменения Закон за МВР също се довършват по досегашния ред. Започналите до влизането в сила на този закон процедури за проучване и издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация на служители се довършват по досегашния ред. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Академията на МВР, чиито служебни правоотношения са преминали в Държавна агенция „Национална сигурност“ и в Държавна агенция „Технически операции“, не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучението си, решиха още депутатите.

Министерският съвет в срок два месеца от влизането в сила на закона ще трябва да приеме подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Министърът на вътрешните работи трябва да издаде подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона в срок от четири месеца от влизането му в сила. Решено беше Указ номер 904 от 1963 г. за борба с дребното хулиганство да не се прилага за извършени прояви на спортно хулиганство при провеждането на спортно мероприятие, както и при нанесена телесна повреда на служител на МВР при или по повод изпълнение на служебните му задължения.

След приемането на закона председателят на парламентарната комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов каза, че за първи път са били отчетени дългогодишни социални искания на служителите на МВР. Надявам се след приемането му всички онези права и отговорности на служителите да бъдат спазвани по закон и Конституция, допълни той. Атанас Мерджанов призова служителите настойчиво да търсят отговори на всички правонарушения.

Вашият коментар