Държавен вестник бр. 45 от 30.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 45 от 30.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 122 за награждаване посмъртно на Георги Аспарухов Рангелов с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 123 за награждаване на Ваня Атанасова Гешева с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 124 за награждаване на Ивана Маринова Тодорова с орден „Стара планина“ първа степен
УКАЗ № 125 за награждаване на Стоян Славчев Хранов с орден „Стара планина“ втора степен
УКАЗ № 126 за награждаване на Станка Златева Христова с медал „За заслуга“
УКАЗ № 127 за награждаване на Юлия Боянова Йорданова с медал „За заслуга“
УКАЗ № 128 за награждаване на Симеон Атанасов Щерев с медал „За заслуга“
УКАЗ № 129 за награждаване на Петя Тодорова Неделчева с медал „За заслуга“
УКАЗ № 130 за награждаване на Мария Димитрова Михайлова с медал „За заслуга“
УКАЗ № 131 за награждаване на Йорданка Благоева Иванова с медал „За заслуга“
УКАЗ № 132 за награждаване на Петър Райчев Стойчев с медал „За заслуга“
УКАЗ № 133 за награждаване на Лазар Маринов Лазаров с медал „За заслуга“
УКАЗ № 134 за награждаване на Люсиен Иванов Велчев с медал „За заслуга“

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 от 21.05.2014 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г.
ТАРИФА № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 от 22.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училища за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 от 22.05.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.2 и ал. 5, т. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 от 22.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 на МС от 7.02.2014 г. за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 от 22.05.2014 г. за изменение на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3 на МС от 15.01.2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 от 23.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г. , в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Сърбия и на Босна и Херцеговина

Министерство на вътрешните работи

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средстваи ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 562-ЕП от 28.05.2014 г. за обявяване на окончателните ре¬зултати от произведените на 25 май 2014 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България

 

Вашият коментар