Държавен вестник бр. 41 от 16.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 41 от 16.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

РЕШЕНИЕ по искане за предсрочно освобождаване на заместник-председателя на 42-то Народно събрание Мая Божидарова Манолова
РЕШЕНИЕ за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства около публично огласения телефонен разговор между бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия директор на Агенция „Митници“ Ваньо Танов, в който се съдържат данни за грубо склоняване към тежки престъпления и злоупотреба с власт

Президент на републиката

УКАЗ № 115 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Джулюница, община Лясковец, област Велико Търново, на 29 юни 2014 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 от 08.05.2014 г. за откриване на Институт за изследване и развитие на лидерството в информационна среда в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии – София
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 от 08.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105 от 09.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 106 от 09.05.2014 г. за допълнение на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г.
НАРЕДБА за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 от 10.05.2014 г. за изменение на Наредбата за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2003 г.
НАРЕДБА за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация

Министерство на здравеопазването

ДОГОВОР за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 – 13 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 – 15 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 1 – 30)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 31 – 60)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП 61 – 110)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП 111 – 150)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 151 – 180)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 181 – 210)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 211 – 240)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 241 – 270)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 271 – 290)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г. (КП № 291 – 308)
ПРИЛОЖЕНИЯ № 17 – 24 към Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2014 г.

Министерство на здравеопазването
министерство на финансите

НАРЕДБА № 8 от 08.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
НАРЕДБА № 5 от 22.06.2004 г. за условията и реда за участие на лечебни заведения в международен обмен на тъкани и клетки

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за морски транспорт
НАРЕДБА за допълнение на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
НАРЕДБА № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Агенция за ядрено регулиране

СПОРАЗУМЕНИЕ между Агенцията за ядрено регулиране на Република България и Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен надзор на Руската федерация за сътрудничество в областта на регулирането на ядрената и радиационната безопасност при използването на атомна енергия за мирни цели

Министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
НАРЕДБА № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
министерство на здравеопазването

НАРЕДБА № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 302-НС от 08.05.2014 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район – София, Иван Ивайлов Ченчев от листата на коалиция „Коалиция за България“ в 42-то Народно събрание на мястото на Атанас Атанасов Папаризов
РЕШЕНИЕ № 316-МИ от 09.05.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

 

Вашият коментар