Държавен вестник бр. 45 от 30.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 45 от 30.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Омбудсманът излезе със становище за проблеми при преместването на деца с увреждания в центрове за настаняване от семеен тип

изтеглен файлКонстантин Пенчев изпрати на министъра на труда и социалната политика, министъра на здравеопазването и председателя на Държавната агенция за закрила на детето „Становище на омбудсмана като Национален превантивен механизъм (НПМ) по отношение на установени проблеми при проверки на центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) при деца с увреждания”, съобщиха от пресцентъра на институцията.

 

 

Има още

КЗК санкционира „Софийска вода“АД

изтеглен файл (1)С Решение № 698 от 27.05.2014 г. Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Софийска вода“ АД е извършило злоупотреба с господстващо положение, осъществена чрез начисляване на лихва за забава на служебно начислени задължения за използваната услуга по доставка на питейна вода, отвеждането и пречистването на отпадни води на територията на Столична община през месеците без отчет на средство за търговско измерване, което поведение засяга интересите на потребителите и представлява налагане на нелоялно търговско условие по смисъла на чл.21, т.1 от ЗЗК.

Има още

Омбудсманът настоява за еднакви критерии при издаване на карти за паркиране на хора с увреждания

imagesВ препоръка, изпратена до председателя на Народното събрание и до министър-председателя, омбудсманът обръща внимание върху нееднозначното прилагането в различните общини на чл. 99а от Закона за движението по пътищата (ЗДВП). Общинските съвети, без да имат изрична делегация от законодателя, приемат наредби, с които въвеждат различни критерии за издаване на карта за паркиране на хората с трайни увреждания.

 

Има още

Удължен е срокът за работа на общопрактикуващите лекари без придобита специалност

beler_imgКомисията по здравеопазване предлага Народното събрание да приеме, че общопрактикуващите лекари, които до 2 юни 2014 г. не са зачислени за придобиване на специалност по обща медицина, но се зачислят за придобиване на такава в следващата година, ще продължат да работят без придобита специалност през следващите 5 години.

 

 

Има още

Максималната възраст на автомобилите, които ще се ползват за таксита се увеличава на 15 години

imagesКомисията по транспорт, информационни технологии и съобщения подкрепи предложенията за увеличаване на годините на моторните превозни средства, които се използват за таксиметров превоз – от 10 на 15. За първоначално получаване на лиценз годините на автомобила се увеличават от 5 на 8 години. Предложенията са внесени от народните представители от ПГ на Коалиция за България Петър Мутафчиев и Станислав Владимиров по Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози, който депутатите от комисията обсъждаха на второ четене.

Има още

Парламентът прие законови промени, с които на практика стартира имотния регистър

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. С тези изменения именно стартира имотният регистър, той досега не работеше, коментира председателят на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов /ПГ на Коалиция за България/.

 

 

Има още

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за Министерството на вътрешните работи

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене законопроекта за Министерството на вътрешните работи. Решено беше образуваните и неприключили до влизането в сила на закона административнонаказателни производства по отменения Закон за Министерството на вътрешните работи да се довършват по досегашния ред.

 

Има още

Държавен вестник бр. 44 от 27.05.2014 г.

Държавен вестник, брой 44 от 27.05.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Принципът „никой не може да бъде съден два пъти за едно нещо“ се прилага след изтърпяно наказание

photo_verybig_860898Правилото, че в Шенгенското пространство прилагането на принципа „ne bis in idem“ изисква наложената в една от държавите членки санкция да е изпълнена или да е в процес на изпълнение, не противоречи на Хартата на основните права.
Когато кумулативно са наложени наказания лишаване от свобода и глоба, не е достатъчно глобата да е платена, за да се смята санкцията за изпълнена.

 

Има още