Прокуратурата повдигна обвинение на председателя на Софийския военно-апелативен съд

photo_verybig_778240На 28 април 2014 г. Военно-окръжна прокуратура – София повдигна обвинения срещу полк. Петър Петков, председател на Военно – апелативен съд – София и Веселин Пенгезов – председател на апелативен съд гр.София, бивш председател на ВоАС – София, предадоха от пресцентъра на прокуратурата.

 

 

 

С постановление на Софийска градска прокуратура от 03.09.2010 год. е образувано досъдебно производство  срещу неизвестен извършител за това че в периода 28.10.2008 – 2010 г., в качеството си на длъжностно лице, не е изпълнил служебните си задължения във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І – „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд  по бюджетна линия BG 051PO002/08/1.5 – 01, за изпълнение на проектно предложение с регистрационен номер С08 – 15 – 3/30.07.08г. – „Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, с цел да набави облага за другиго и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици – престъпление по чл. 282 ал.1 НК.

Разследването е проведено от наблюдаващия прокурор.

Вашият коментар