Премахва се таксата за повторно включване на тока

изтеглен файлПремахва се таксата за повторно включване на тока в случай на прекъсване на снабдяването заради неплатени сметки. Това приеха народните представители с гласуваните на първо четене промени в Закона за енергетиката. С измененията, внесени от депутати от ПГ на Коалиция за България, се дават повече права на потребителите.

 

 

Когато сметката за електрическа енергия е с над 50 процента по-висока от средната за период от шест месеца назад, клиентът ще има право да оспори сметката и да не я плати, докато не бъде разгледано възражението му, предвиждат промените. При нарушаване на условията за качество и надеждност на електроснабдяването за период по-дълъг от 1/3 от един календарен месец, клиентът няма да дължи заплащане на сумите за консумирана електрическа енергия за същия месец. Разпределителното предприятие ще дължи обезщетение за причинените имуществени и неимуществени вреди. Друга промяна предвижда ДКЕВР да има право да променя цената на тока веднъж на три месеца.

Депутатите приеха на първо четене и втория законопроект за изменение на Закона за енергетиката, внесен от Явор Куюмджиев и Таско Ерменков от ПГ на Коалиция за България. Промяната е свързана с изграждането на газопровода „Южен поток“. Въвежда се дефиниция на морски газопровод и се уреждат вещно-правни проблеми, възникнали при изграждането на такива газопроводи.

Вашият коментар