Парламентът прие промени на първо четене в Закона за потребителския кредит

18-000-семейства-са-в-непосредствен-риск-да-останат-на-улицата-300x203Таксата за предсрочно погасяване на ипотечен кредит да отпадне, предвиждат промени в Закона за потребителския кредит, които парламентът обсъди на първо четене. Измененията са внесени от ПГ на БСП и ПГ на ДПС. Законопроектът ще бъдат гласуван в началото на утрешното пленарно заседание.

 

 

Предлага се да няма обезщетение или неустойка при предсрочно погасяване на ипотечен кредит, когато той е погасен след изтичане на една година от усвояването му. Във всички останали случаи таксата може да бъде не повече от 1 на сто върху сумата на предсрочно погасения кредит. Със законопроекта се забранява на банките да събират някои видове такси и комисионни, за които се приема, че са част от дейността на банката по предоставяне на кредита, а именно – такси и комисионни за действия, свързани с одобрение и усвояване на кредит, както и за неговото управление.

Освен това, кредиторът не може да събира повече от веднъж такса и/или комисионна за едно и също действие. Предлага се промяна и на определението за „референтен лихвен процент“, като част от определението за „променлив лихвен процент по кредита“. Действащото към настоящия момент определение дава възможност банката да променя по всяко време методологията, по която се определя референтния лихвен процент. Сега се предвижда той да бъде пазарно определян индекс LIBOR, EURIBOR, SOFIBOR или комбинация от тях и/или индикатори, публикувани от БНБ и Националния статистически институт.

Промените предвиждат още да бъде разширен обхватът на закона и по отношение на кредити под 400 лв. Сега т.нар. наказателна лихва при предсрочно погасяване на кредита е около 4-5 процента, което прави невъзможно преминаването към друга банка, обясни Румен Гечев /Коалиция за България/, който е един от вносителите. Той посочи, че с промените се задължават търговските банки да предлагат възможност на кредитополучателите да сключат договор, при който, ако те изпаднат в неплатежоспособност, възмездието на банката да бъде само до размера на ипотекираното жилище и гражданите да не трябва да изплащат разликата между занижената продажна цена на имота и размера на кредита.

Вашият коментар