Държавен вестник бр. 22 от 11.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 22 от 11.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ограничаване изменението на климата
ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти
ЗАКОН за енергийната ефективност
ЗАКОН за мерките срещу изпирането на пари
ЗАКОН за опазване на околната среда
ЗАКОН за регионалното развитие
ЗАКОН за кредитните институции

Президент на републиката

УКАЗ № 26 за освобождаване на Борислав Кирилов Костов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, в Демократична социалистическа република Шри Ланка, в Народна република Бангладеш и във Федерална демократична република Непал
УКАЗ № 27 за назначаване на Петко Колев Дойков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия
УКАЗ № 28 за освобождаване на Чавдар Младенов Николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, в Република Колумбия, в Република Еквадор, в Кооперативна република Гвиана, в Република Перу, в Република Суринам и в Боливарска република Венесуела
УКАЗ № 29 за назначаване на Валери Иванов Йотов за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия
УКАЗ № 33 за назначаване на Марин Райков Николов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сан Марино със седалище в Рим
УКАЗ № 34 за освобождаване на Никола Иванов Карадимов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия и в Република Исландия със седалище в Осло
УКАЗ № 35 за назначаване на Румяна Тодорова Митрева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
НАРЕДБА № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища
НАРЕДБА № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
НАРЕДБА № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ

Министерство на регионалното развитие

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове
НАРЕДБА № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове

 

Вашият коментар