Държавен вестник бр. 19 от 05.03.2014 г.

Държавен вестник, брой 19 от 05.03.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ИЗБОРЕН КОДЕКС
ИЗБОРЕН КОДЕКС
ЗАКОН за избиране на Велико Народно събрание
ЗАКОН за административно-териториалното устройство на Република България
ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация
ЗАКОН за радиото и телевизията
ЗАКОН за политическите партии
ЗАКОН за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
ЗАКОН за Министерството на вътрешните работи
ЗАКОН за администрацията
ЗАКОН за съдебната власт
ЗАКОН за Българската телеграфна агенция
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
ЗАКОН за Конституционен съд

 

Вашият коментар