Парламентът регламентира на първо четене стажовете за младежи до 29-годишна възраст

imagesПарламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, които регламентират стажовете след завършено висше или средно образование за младежи до 29-годишна възраст без професионален опит по придобитата професия или специалност. Измененията са внесени от Министерския съвет и са в изпълнение на препоръката на Съвета на Европесйкия съюз (ЕС) за създаване на „Младежка гаранция“, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

Със законопроекта се регламентира договорът за стажуване като самостоятелен вид трудов договор. Такъв договор ще може да се сключва с един и същи човек само веднъж. Младежите ще се наемат за стажуване на длъжности, които съответстват на придобитата от тях квалификация или специалност, за срок от 6 до 12 месеца.

Продължителността на стажа и възнаграждението ще се договарят между страните по договора. В 14-дневен срок след края на стажа работодателят ще издава препоръка, с която младежът да удостовери придобитите умения пред бъдещи работодатели. Друго изменение предвижда работодателите да отчитат пред Инспекцията по труда положеният извънреден труд веднъж годишно, а не както досега – всяко полугодие. Предлагат се и промени, свързани със служебното заличаване на подадени уведомления за сключени трудови договори. Депутатите отхвърлиха на първо четене законопроекта за промени в Кодекса на труда, внесен от ПГ на ПП ГЕРБ. Парламентът не прие на първо четене и промените в Кодекса на труда, предложени от ПГ на Партия Атака.

Вашият коментар