Парламентът прие промени в Закона за потребителите

изтеглен файл (1)Потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега, предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, обсъдени днес на първо четене от парламента. Гласуването на измененията е насрочено за утре. В рамките на този срок потребителят ще може да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет.

 

Предвидени са и изключения, заради естеството на стоките или услугите. Според мотивите с измененията се правят и промени, които предвиждат разпоредбите на Закона за потребителски кредит да се прилагат и за кредити под 400 лв. Изменението е свързано със злоупотреби с предоставянето на т.нар. „бързи кредити“, които се отпускат при неизгодни и неясни условия. Регулирането на кредитите под 400 лв. ще обезпечи еднаквата защита на всички потребители независимо от стойността на отпускания кредит, отбелязва вносителят.

В самия законопроект обаче такива текстове липсват. В доклада на парламентарната икономическа комисия се посочва, че има техническо несъответствие, като е пропуснато изменението и се препоръчва да се създаде съответната точка. Измененията уреждат съдържанието на задължителната преддоговорна информация, която се предоставя от търговеца и е неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект. При договори извън търговския обект, търговецът трябва да предостави задължителната преддоговорна информация, както и копие от подписания договор или потвърждение на договора.

При предявяване на рекламации, търговецът ще издава документ на потребителя за приемането й. Когато търговецът е удовлетворил три рекламации на една и съща стока, при следваща в рамките на на законовата гаранция, потребителят ще може да поиска разваляне на договора и търговецът ще бъде длъжен да удовлетвори. Създава се и правно основание за създаването на помирителни комисии към Комисия за защита на потребителите за решаване на потребителски спорове в областта на енергетиката, топлоснабдяването, водоснабдяването, телекомуникациите, превоза на пътници и в областта на финансовите услуги, се отбелязва в мотивите.

Вашият коментар