fbpx

Oбществени консултации по проект на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 от Конвенцията на ООН

OONС изложените промени в проекта на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се целят подобряването и усъвършенстването на правната рамка с оглед повишване достъпността на архитектурната среда както за хората с увреждания, така и за всички граждани в страната.

 

 

В следствие на измененията на действащите законови разпоредби следва да се създадат необходимите условия за изпълнение на изискванията на чл. 9 от Конвенцията, като на хората с увреждания се предоставят възможности да участват пълноценно във всички аспекти на живота.

Проектът на Концепцията за осигуряване на прилагането на чл.9 от Конвенцията предвижда извършване на изменения и/или допълване на нормативни актове, както и на подзаконови нормативни актове като Закона за интеграция на хората с увреждания, Закона за устройство на територията, Закона за защита от дискриминация, Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Подобренията трябва да обхващат и съществуващите към момента сгради и съоръжения в експлоатация и качеството на контрола за спазване на нормативните изисквания за достъпност. С проекта се предлага и въвеждането на ясен законов механизъм за мониторинг на изградената достъпна архитектурна среда за сградите за обществено обслужване.
 
 
Източник Български център за нестопанско право

Напиши коментар

Трябва да сте влезли, за да публикувате коментар.

Архив
Поверителност
https://apis.bg/bg/privacy-notice-bg