Държавен вестник бр. 16 от 25.02.2014 г.

Държавен вестник, брой 16 от 25.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за пътищата
ЗАКОН за пътищата
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител
ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка с ескалацията на напрежение на етническа, религиозна и политическа основа

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 27 от 19.02.2014 г. за изменение и допълнение на Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа
ПРАВИЛНИК за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
РЕШЕНИЕ № 85 от 17.02.2014 г. за даване на съгласие за прехвърляне на права и задължения и за удължаване на срока на Разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта „Блок Провадия“, разположена на територията на Североизточна България – областите Варна, Шумен, Търговище и Разград
РЕШЕНИЕ № 88 от 17.02.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали , от находище „Долината“, община „Тунджа“, област Ямбол, на „ИНМАТ“ – ООД, София
РЕШЕНИЕ № 89 от 17.02.2014 г. за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с Решение № 545 на Министерския съвет от 2004 г.
РЕШЕНИЕ № 545 на МС от 28.06.2004 г. заприемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър

Министерство на външните работи

МЕМОРАНДУМ за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Република България и правителството на Черна гора

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

ПРАВИЛНИК за устройството, функциите и дейността на ДП „Ръководство на въздушното движение“
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
НАРЕДБА № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища
НАРЕДБА № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
НАРЕДБА № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.

Министерство на образованието и науката
министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-5 от 2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
НАРЕДБА № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2916-НС от 20.02.2014 г. за обявяване за избран за народен представител в 24. многомандатен изборен район – София, Зоран Александров Рангелов от листата на ПП „ГЕРБ“ на мястото на ВладиславИванов Горанов
РЕШЕНИЕ № 2917-НС от 20.02.2014 г. за обявяване за избрана за народен представител във 2. многомандатен изборен район – Бургаски, Ива Димитрова Кусева от листата на КП „Коалиция за България“ на мястото на Димчо Димитров Михалевски

 

Вашият коментар