Държавен вестник бр. 12 от 11.02.2014 г.

Държавен вестник, брой 12 от 11.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 


ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ


Народно събрание


Министерски съвет


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Министерство на финансите


Министерство на външните работи


Министерство на земеделието и храните


Министерство на икономиката и енергетиката
министерство на земеделието и храните
министерство на регионалното развитие
министерство на инвестиционното проектиране


Върховен административен съд


НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

 

Вашият коментар