Държавен вестник бр. 17 от 28.02.2014 г.

Държавен вестник, брой 17 от 28.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Решение на съда в Люксембург относно финансовата помощ, предоставена на търсещите убежище лица

bejanciФинансовата помощ, предоставена на търсещите убежище лица, трябва да им позволи да намерят жилище, при необходимост, и на свободния пазар на наемите.
Финансовата помощ може да се изплати от органи, които са част от системата за обществено подпомагане, при условие че последните спазват минималните стандарти на правото на Съюза в областта на материалните условия на приемане.

 

Има още

Решение на Европейския съд във връзка с незаконно уволнение, извършено по време на родителски отпуск

imagesПри незаконно уволнение, извършено по време на родителски отпуск при непълно работно време, защитното обезщетение в твърд размер, на което има право работник, нает на работа на пълно работно време, трябва да се изчислява въз основа на трудовото възнаграждение за работа на пълно работно време.
Определянето на размера въз основа на трудовото възнаграждение при непълно работно време, би изпразнило в значителна степен от съдържание режима на защита, въведен от правото на Съюза и би оспорило придобитите от работника права.

Има още

ЕК представи доклад за търговията между държавите членки в областта на застрахователното право

изтеглен файлЕкспертна група, създадена от Европейската комисия, за да проучи препятствията пред търговията между държавите членки в областта на застрахователното право (IP/13/74), представи днес подробния си доклад. В доклада се констатира, че различията в законодателствата в областта на договорното право възпрепятстват трансграничното предлагане на застрахователни продукти, като увеличават разходите, създават правна несигурност и затрудняват потребителите и предприятията при сключването на застраховки в други държави — членки на Европейския съюз (ЕС).

Има още

Парламентът прие на първо четене проект на Закон за МВР

изтеглен файлПарламентът прие на първо четене проект на Закон за Министерството на вътрешните работи, внесен от Министерския съвет. Законопроектът беше подкрепен от ПГ на Коалиция за България и ПГ на ДПС, против бяха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ. Със законопроекта се въвежда нова философия на деполитизация на МВР и зачитане на правата на полицаите, отбеляза председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Атанас Мерджанов.

 

Има още

Народното събрание прие промени на първо четене в Закона за убежището и бежанците

bejanciКомисията по правата на човека и жалбите на гражданите отхвърли на първо четене промените в Закона за убежището и бежанците, внесени от Адриан Асенов и група народни представители, както и измененията в Закона за събранията, митингите и манифестациите, внесени от Волен Сидеров и група народни представители.

 

 

Има още

Главният прокурор възложи проверка по сигнала на „Протестна мрежа“

Prosecutor-logo (1)По повод на сигнал от група граждани до главния прокурор, постъпил на 25.02.2014 г., пресцентърът на Прокуратурата съобщава следното:
Сигналът касае твърдения за извършени данъчни престъпления и други закононарушения от лицата Делян Пеевски, Цветан Василев и Николай Бареков, както и за нарушения на данъчните закони и неясно финансиране от страна на търговски дружества.

 

Има още

Парламентът прие на второ четене промените в ДОПК, свързани с реда на погасяване на задълженията

44582peqpzy250dНародните представители приеха на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. С тях се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от НАП, до започване на принудителното им събиране. Изменението в ДОПК е внесено от Йордан Цонев.

 

Има още

Oбществени консултации по проект на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 от Конвенцията на ООН

OONС изложените промени в проекта на Концепция за осигуряване на прилагането на чл.9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се целят подобряването и усъвършенстването на правната рамка с оглед повишване достъпността на архитектурната среда както за хората с увреждания, така и за всички граждани в страната.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 16 от 25.02.2014 г.

Държавен вестник, брой 16 от 25.02.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още