Становище на председателя на ВКС във връзка с доклада на ЕК от януари 2014 г.

eurosafe„Поредният и – уви – не последният доклад на ЕК съдържа балансирана оценка и е доказателство и пример за основната идея на Механизма – сътрудничество – от една страна с европейските партньори, и от друга – между властите и институциите в България за постигане на основните цели – резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията и ефективност в работата на съдебната система.“ – това заявява проф. Лазар Груее, във връзка с Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

 

Винаги съм подчертавал, че тези резултати ще останат незадоволителни докато представителите на отделните власти не осъзнаят и не реализират чрез действията си няколко фундаментални принципа, неотменими от характеристиката на всяка демократична и правова държава:

–          разделение на властите и същевременно воля за сътрудничество по

важни за обществото въпроси;

–          върховенство на правото, което означава, че държавата се управлява според Конституцията и законите и че тя, чрез правото, гарантира като висши ценности живота, достойнството и правата на личността;

–          независимост на съдебната власт, като гаранция че при нарушение прогласените права са защитими пред независим съд.

Горчивият опит от последните години сочи, че нападките между властите и прехвърлянето на отговорности, безотговорното обругаване и говорене „срещу” съда, а не „за” реформите не може да доведе до резултати и само руши доверието и основите на едно истински демократично общество. Той сочи още, че не е достатъчно писаните правила, програми и планове да са формално демократични. Защото истинската демокрация има поне два елемента: демократични, ясни и открити процедури, и второ – тя е състояние на духа, за да се изпълнят тези процедури със съдържание, съответстващо на основните демократични принципи.

Удовлетворен съм, че конкретните препоръки, засягащи дейността на ВКС от доклада през юли 2012 г. „за приемане на стратегия за повишаване последователността при правоприлагането, включително дейна стратегия на Върховния касационен съд за установяване на въпроси, по които има разногласия, и постановяване на решения по тях”, не се повтарят в настоящия, което единствено може да означава, че са изпълнени, за което благодаря и отдавам заслуженото на всички съдии от ВКС.

Вашият коментар