Парламентът реши да се създаде Национален експертен съвет по изменение на климата

изтеглен файлПарламентът реши да се създаде Национален експертен съвет по изменение на климата, който ще бъде консултативен орган към министъра на околната среда и водите. Депутатите приеха на второ четене текстове от промените в законопроекта за ограничаване изменението на климата, предадоха от пресцентъра на парламента.

 

В Съвета ще се включат представители на министерствата на околната среда, на земеделието, на икономиката и енергетиката, на транспорта, на финансите, на инвестиционното проектиране, на вътрешните работи, на външните работи, на здравеопазването, на образованието и науката, на труда и социалната политика. Ще има представители и на Държавна агенция „Национална сигурност“, Изпълнителната агенция по околна среда, БАН, Националното сдружение на общините и юридически лица с нестопанска цел, чиято дейност има пряко отношение към ограничаване изменението на климата. Преди това депутатите ратифицираха Договора за услуги за подпомагане изпълнението на проект между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Парламентът попълни състава на Комисията за финансов надзор с двама нови членове – Ралица Агайн и Владимир Савов с мандат от шест години. Агайн бе избрана и за заместник-председател на КФН. Кандидатурите бяха представени от председателя на Комисията Стоян Мавродиев и след избора те положиха клетва пред НС. Точката влезе като извънредна в дневния ред по предложение на парламентарния председател Михаил Миков.

 

 

 

Вашият коментар