Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда, с които се въвежда Института на стажуването

imagesС 10 гласа „за” и 8 въздържали се Комисията по труда и социална политика прие на заседанието си на 30 януари 2014 г. на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, внесен от Министерски съвет на 21.01.2014 г. С поправките в текста се намаляват регулаторната тежест върху бизнеса, прецизират се текстовете за договора за ученичество, като се избягва двойното тълкуване.

 

Най-важната промяна е, че с поправката се въвежда Институтът на стажуването. Той е съобразен  изцяло с Европейската рамка за качества на стажовете. Въвежда се и фигурата на наставника, както и период за стажуването от 6 до 12 месеца.

Този институт е важен, защото от 1 януари стартира Младежката гаранция и е предвидено Институтът на стажуването да бъде подпомогнат от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, обясни заместник министър Росица Янкова, която представи законопроекта.

Народната представителка Светлана Ангелова възрази, че преди 3 месеца ГЕРБ е внесъл сходен законопроект, в който също се въвежда Институтът на стажуване. Социалната комисия го е отхвърлила, но вече 2 месеца законопроектът не влиза в зала. Тя обясни, че между двата законопроекта има доста общо и е възможно да се работи по тях между първо и второ четене. При гласуването след дълги дебати представителите на ГЕРБ се въздържаха.

Със 18 „въздържали се” комисията отхвърли и Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, № 354-01-99, внесен от Магдалена  Ташева от „Атака”.

Според предложените текстове работодателят се задължава да изплати пълният размер на дължимо възнаграждение при несъстоятелност на предприятието. За сравнение сега се изплащат 60% от месечната заплата, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Предвижда се още опростена процедура за съдебно установяване и присъждане на работника или служителя на неизплатеното трудово възнаграждение.

Близо 69 милиона лева са неизплатените заплати за 2013 година, масово се плащат 60% от заплатите, хората се превръщат в роби, обясни аргументите си Ташева.

Социалното министерство подкрепя търсенето на механизъм и мерки за изплащането на работните заплати, но текстовете имат нужда от прецизиране, защото създават съдебни проблеми, изрази становище социалният министър Хасан Адемов. Около това се обединиха и депутатите от комисията, които единодушно се въздържаха при гласуването.

Вашият коментар