Борбата с битовата престъпност ще бъде основният приоритет в работата на МВР през 2014 г.

изтеглен файлБорбата с битовата престъпност ще бъде основният приоритет в работата на МВР през 2014 г. Това заяви вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев по време на заседанието на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в 42-рото Народно събрание. Според него по това направление са необходими още по-целенасочени усилия от страна на полицейските служители, за да има траен резултат. Предстои да се създадат и редица програми, които да влияят върху криминогенните фактори, предадоха от пресцентъра на парламента.

Има още

Становище на председателя на ВКС във връзка с доклада на ЕК от януари 2014 г.

eurosafe„Поредният и – уви – не последният доклад на ЕК съдържа балансирана оценка и е доказателство и пример за основната идея на Механизма – сътрудничество – от една страна с европейските партньори, и от друга – между властите и институциите в България за постигане на основните цели – резултати в борбата с организираната престъпност и корупцията и ефективност в работата на съдебната система.“ – това заявява проф. Лазар Груее, във връзка с Доклада на Европейската комисия относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка.

Има още

Европейската Комисия оповестява доклада относно напредъка на България

изтеглен файлДокладът представя анализа на Комисията за предприетите от България стъпки през изминалите осемнадесет месеца и посочва в кои области са необходими допълнителни мерки. В настоящия доклад се прави оценка на напредъка, постигнат от България в основните области, обхванати от МСП, а именно съдебната реформа, борбата срещу корупцията и борбата срещу организираната престъпност.

Има още

Волен Сидеров се отказа от имунитета си

photo_verybig_860898Лидерът на „Атака“ Волен Сидеров се отказа от имунитета си. Това стана в началото на днешното пленарно заседание на Народното събрание. Искането на главния прокурор Сотил Цацаров е по повод на досъдебно производство за хулиганство и лека телесна повреда по време на скандал на летище Варна от преди двадесетина дни, когато Сидеров удари полицай.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 6 от 21.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 6 от 21.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Ново ТР във връзка с правомощия на Специализирания наказателен съд

33031-Court_HammerСпоред Върховния касационен съд:

1. При упражняване на правомощията си по чл. 249, ал. 2, във връзка с ал. 1, и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.I.2012 год. досъдебно производство, съдията-докладчик от Специализирания наказателен съд следва да върне делото за отстраняване по реда на чл. 242, ал. 2 НПК на констатираните съществени процесуални нарушения, винаги на прокурор от Специализираната прокуратура.

2. Само прокурорът от Специализираната прокуратура има процесуално право да подаде частен протест срещу разпореждането по чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и чл. 248, ал. 2, т. 3 НПКна съдията докладчик от Специализирания наказателен съд по дело, по което съдебното производство е образувано по неприключило към 1.I.2012 год. досъдебно производство.

3. Не следва да се прилагат разпоредбите на § 9, ал. 2 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 13/2011 год., изм., ДВ, бр. 61/2011 год. и доп., ДВ, бр. 19/2012 год.) и на § 17 ПЗРЗИДНПК (ДВ, бр. 93/2011 год.) от Специализирания наказателен съд на основание чл. 249, ал. 2, във вр. с ал. 1 и с чл. 248, ал. 2, т. 3 НПК, когато съдебното производство е било образувано по неприключено към 1.I.2012 год. досъдебно производство.

Има още

Държавен вестник бр. 5 от 17.01.2014 г.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 10.01.2014 г. за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.
НАРЕДБА за заплатите на служителите в държавната администрация

Министерство на икономиката и енергетиката

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА № 10 от 20.12.2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извършване на изпитването за чувствителност

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-07-431 от 14 декември 2013 г. и № ЗЦУ-1482 от 14 декември 2013 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване на образци на съответните формуляри
нов
нов
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд – Перник, и Административния съд – Перник, към Апелативния съд – София, за 2014 г.

Европейската комисия предлага подобрения на мрежата за търсене на работа EURES

изтеглен файлОбщоевропейската мрежа за търсене на работа EURES да бъде укрепена с цел да осигурява повече предложения за работа, да се увеличи вероятността за намиране на подходящи кандидати за работните места и да се помогне на работодателите, особено на малките и средните предприятия, да попълват свободните работни места по-бързо и по-ефективно — това са някои от основните елементи на предложението, което представи преди броени часове Европейската комисия.

Има още

МВР отчита намаляване на престъпността с 1.4% през 2013 г.

20080228_0087Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев посочи, че престъпленията през 2013 г. са били 115 942, а година по-рано – 117 601. Въпреки положителните резултати, вътрешният министър отбеляза, че се наблюдава увеличение при кражбите на моторни превозни средства с 13 на сто и това остава като един от основните проблеми пред полицията. Той посочи, че са предприети конкретни стъпки в изграждането на системен подход – в най-скоро време ще бъдат разпратени методически указания по места за по-висока ефективност на противодействието на престъпността.

 

Има още

Премиерът представи пред НС отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за изминалите седем месеца

430x287Министър-председателят Пламен Орешарски представи пред Народното събрание отчет за изпълнение на управленската програма на правителството през изтеклите седем месеца на управлението. Премиерът посочи, че е преустановен централизираният натиск върху бизнеса, но инвестиционната среда остава противоречива поради редица обективни обстоятелства. По думите му негативно влияние оказват „стимулираните политически напрежения, но вече го няма страха от целенасочените проверки на контролните органи, както и от селективното отношение на централната власт“.

Има още