МВР отчита намаляване на престъпността с 1.4% през 2013 г.

20080228_0087Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев посочи, че престъпленията през 2013 г. са били 115 942, а година по-рано – 117 601. Въпреки положителните резултати, вътрешният министър отбеляза, че се наблюдава увеличение при кражбите на моторни превозни средства с 13 на сто и това остава като един от основните проблеми пред полицията. Той посочи, че са предприети конкретни стъпки в изграждането на системен подход – в най-скоро време ще бъдат разпратени методически указания по места за по-висока ефективност на противодействието на престъпността.

 

Министър Йовчев изведе като акцент за МВР и разбирането за тясно сътрудничество с общините с цел повишаване на сигурността на гражданите. В този смисъл той посочи, че системите за видеонаблюдение са един ефективен метод.  „Изразяваме безрезервна подкрепа към този съвременен начин за осигуряване на безопасността и реда, но не може да се очаква средствата да са за сметка на бюджет, различен от бюджета на съответната община”, каза още вътрешният министър.
Той отново категорично заяви, че структури и средства на държавата не са използвани при незаконно подслушване.  „Това може да се докаже лесно, защото имаме вече въведена ефективна система за контрол. Знаем всяко едно средство, което може да извърши запис къде се е намирало, защо и това може да се провери и документира”, заяви той.
Министър Йовчев подчерта, че внимателно се следи обстановката и охраната на парламента и тя ще бъде намалена веднага „щом отпадне необходимостта“ от нея.  По този начин част от полицаите, ангажирани с охраната, ще се върнат към реалната си полицейска дейност.  Според  него това ще се отрази на резултатите, които постига МВР.

Вашият коментар