Европейската комисия предлага подобрения на мрежата за търсене на работа EURES

изтеглен файлОбщоевропейската мрежа за търсене на работа EURES да бъде укрепена с цел да осигурява повече предложения за работа, да се увеличи вероятността за намиране на подходящи кандидати за работните места и да се помогне на работодателите, особено на малките и средните предприятия, да попълват свободните работни места по-бързо и по-ефективно — това са някои от основните елементи на предложението, което представи преди броени часове Европейската комисия.

 

След като това предложение бъде прието от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент, съдържащите се в него разпоредби ще помогнат на гражданите да правят възможно най-добре информиран избор, когато става въпрос за преместване в чужбина с цел работа. „Предложението на Комисията представлява амбициозна и много практична по своя характер стъпка в борбата с безработицата. То ще помогне за справянето с дисбалансите на пазарите на труда чрез обмен на максимален брой налични свободни работни места в целия ЕС и осигуряване на по-подходящи кандидати за свободните места и по-подходящи длъжности за търсещите работа лица. Реформираната EURES ще улесни мобилността на работещите и ще допринесе за изграждането на един наистина интегриран пазар на труда в ЕС“, подчерта комисарят по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване Ласло Андор.

С предложените нови правила EURES ще стане по-ефективна, процесът на назначаване на работа — по-прозрачен, а сътрудничеството между държавите членки — по-силно, по-специално като се даде възможност на EURES да:

  • предлага на портала на EURES повече свободни работни места в ЕС, включително места от частни служби по заетостта. Търсещите работа в цяла Европа ще имат незабавен достъп до едни и същи свободни места, а регистрираните работодатели ще имат възможност да подбират служители въз основа на голяма база данни с автобиографии;
  • извършва автоматично съпоставяне на базите данни от свободни работни места и автобиографии;
  • предоставя основна информация относно пазара на труда на ЕС и EURES на всяко търсещо работа лице или работодател в целия ЕС;
  • предлага на кандидатите и на работодателите услуги за подпомагане на мобилността, за да се улесни наемането и интегрирането на работниците на новите длъжности в чужбина;
  • подобри координацията и обмена на информация  между държавите членки относно недостига или излишъка на работна ръка на национално равнище, като превърне мобилността в неразделна част от техните политики по заетостта.

Тези подобрения биха били от полза за търсещите работа и за предприятията от всякакъв мащаб, но най-вече за малките и средните предприятия, тъй като понастоящем те може да не са в състояние да си позволят да наемат на работа лица от чужбина, без да ползват услугите, които EURES предоставя безплатно.

Контекст

Предложеният регламент за EURES е част от серията от мерки за улесняване на свободното движение на работниците заедно с предложението на Комисията от април 2013 г. за подобряване на прилагането на правата на работниците на свободно движение (IP/13/372, MEMO/13/384), което се очаква да бъде прието съвсем скоро от Съвета на министрите на ЕС и Европейския парламент, както и съобщението от ноември относно свободното движение на хора (IP/13/1151, MEMO/14/9).

В момента около 7,5 млн. европейци работят в друга държава членка, което представлява едва 3,1 % от работната сила. Средно около 700 хиляди души се местят всяка година, за да работят в чужбина в рамките на ЕС, което се равнява на дял от 0,29 % — много по-малко, отколкото в Австралия (1,5 % в рамките на осемте щата) или САЩ (2,4 % в рамките на 50-те щата).

Европейската система за наблюдение на свободните работни места показва, че въпреки рекордната безработица в Европа през първото тримесечие на 2013 г. е имало 2 млн. свободни работни места. Макар че наличието на свободни работни места е характеристика на динамиката на пазарите на труда, значителна част от тези свободни работни места може да се дължи на недостиг на работна ръка, който не може да бъде преодолян на местно равнище.

Мобилността обаче значително се е увеличила през последните години. От 2005 г. насам броят на работниците от ЕС, които работят в друга държава членка, е нараснал до 4,7 млн. души. Освен това е нараснал броят на лицата, които възнамеряват да се включат в мобилността: броят на търсещите работа лица, регистрирани на портала EURES, е отбелязал огромен ръст — от 175 хил. през 2007 г. до 1,1 млн. през 2013 г.

Създадената през 1993 г. EURES е мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и публичните служби по заетостта на държавите — членки на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, както и други партньорски организации. Тя разполага с повече от 850 консултанти в рамките на EURES, които са в ежедневен контакт с търсещите работа лица и работодателите в цяла Европа.

Мрежата също така извършва дейност чрез портала EURES. Порталът е уникален за ЕС, тъй като е безплатен и предоставя информация относно условията на живот и работа във всички участващи страни на 25 езика. Порталът осигурява достъп до повече от 1,4 млн. свободни работни места и 1,1 млн. автобиографии по всяко време за даден месец.

Благодарение на мрежата EURES годишно се назначават на работа приблизително 150 хиляди души (50 хиляди посредством нейните консултанти и 100 хиляди посредством нейния портал).

 

Вашият коментар