Държавен вестник бр. 7 от 24.01.2014 г.

Държавен вестник, брой 7 от 24.01.2014 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по външна политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по труда и социалната политика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по енергетика
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по икономическата политика и туризъм
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
РЕШЕНИЕ по Доклада на Временната анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Президент на републиката

УКАЗ № 1 за освобождаване на Веселин Иванов Вълчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
УКАЗ № 2 за назначаване на Христо Георгиев Георгиев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кипър
УКАЗ № 5 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Изгрев, община Благоевград, област Благоевград, на 16 март 2014 г.
УКАЗ № 7 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Сталево, община Димитровград, област Хасково, на 16 март 2014 г.

Конституционен съд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1 от 14.01.2014 г. по конституционно дело № 21 от 2013 г.

Министерски съвет

РЕШЕНИЕ № 21 от 16.01.2014 г. за административно-териториална промяна в община Омуртаг, област Търговище – закриване на населено място

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

НАРЕДБА № H-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
НАРЕДБА № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства
НАРЕДБА № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
НАРЕДБА № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
НАРЕДБА № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
НАРЕДБА № 22 от 21.07.1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България
НАРЕДБА № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 11225 от 01.08.2013 г. по административно дело № 49 от 2013 г.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-63 от 20.01.2014 г. за утвърждаване на образец на „Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1614 от 17.12.2013 г. утвърждаване образец на „Служебна бележка“ по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Бургас, към Апелативния съд – Бургас, за 2014 г
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, към Апелативния съд – София, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Кърджали, и Административния съд – Кърджали, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Пазарджик, и Административния съд – Пазарджик, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Пловдив, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Смолян, и Административния съд – Смолян, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Стара Загора, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.
СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебен район на Окръжния съд – Хасково, и Административния съд – Хасково, към Апелативния съд – Пловдив, за 2014 г.

 

Вашият коментар