Парламентът въведе възможност за трансгранично здравно обслужване

beler_imgПарламентът въведе в българското законодателство възможността за трансгранично здравно обслужване. Това стана с приемането на второ четене на промени в Закона за здравето, с които се транспонира европейската директива, свързана с упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

 

 

Здравноосигурените лица имат право на достъп до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване независимо от начина на неговата организация, предоставяне и финансиране, записаха депутатите. Този вид обслужване се предоставя или предписва в държава-членка на Европейския съюз, различна от държавата членка по осигуряване. При упражняване правото си на трансгранично здравно обслужване задължително здравноосигурените лица заплащат на лечебното заведение в държавата членка по местолечение стойността на предоставеното им здравно обслужване. Те имат право да им бъдат възстановени разходите за предоставеното здравно обслужване до размера на разходите, които НЗОК или Министерството на здравеопазването заплащат за съответното здравно обслужване в България, но не повече от действително направените разходи.

Националната здравноосигурителна каса е национална точка за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване. Националната точка за контакт предоставя на пациентите информация, свързана с трансграничното здравно обслужване, и осъществява връзка с другите национални точки за контакт и с Европейската комисия. Гражданите на друга държава-членка на ЕС, на които се предоставя здравно обслужване в България, заплащат на лечебното заведение стойността на предоставеното им здравно обслужване, като лечебните заведения не могат да определят цени на здравните услуги, различни от тези за българските граждани, решиха още депутатите.

Вашият коментар