Парламентът прие промени в КСО, свързани с отпуска при осиновяване на дете от две до пет години

изтеглен файлПарламентът прие на второ четене промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с отпуска при осиновяване на дете на възраст от две до пет години. Преди време с допълнение в Кодекса на труда депутатите приеха нов вид отпуск – при осиновяване на дете от две до пет години, което налага съответните редакционни промени и в Кодекса за социално осигуряване.

Осигуреното за общо заболяване и майчинство лице, което е осиновило дете от 2- до 5-годишна възраст преди 1 януари 2014 г., има право на парично обезщетение при условията на чл.53а за остатъка до 365 дни, считано от деня на предаването на детето за осиновяване, решиха депутатите. Майката осиновителка ще може да се възползва от платения отпуск по майчинство не по-късно от навършване на петгодишна възраст на детето. За времето на платения отпуск тя ще получава месечно обезщетение от 90 процента от заплатата си. Измененията влизат в сила от 1 януари 2014 г.

Вашият коментар