Отговор на Министерството на труда и социалната политика във връзка с възнаграждение по време на неработни дни

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Дължи ли работодателят възнаграждение на служителите си в размер, по-голям от уговорения в трудовия договор, за работа през неработни дни (23.12.2013 и 31.12.2013 г.), които не са официални празници по чл. 154 от КТ? Съботните дни, които са обявени за работни, няма да бъдат отработени.

 

 

Отговор на МТСП от 25.11.2013 г. във връзка с чл262, ал. 1 от КТ

В чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения.

Съгласно разпоредбата на чл262, ал. 1 от КТ, положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

1. 50 на сто – за работа през работните дни;

2. 75 на сто – за работа през почивните дни;

3. 100 на сто – за работа през дните на официалните празници;

4. 50 на сто – за работа при сумирано изчисляване на работното време.

Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Вашият коментар