Народното събрание замрази възрастта и стажа за пенсиониране през 2014 г.

430x287Парламентът замрази възрастта и осигурителния стаж за пенсиониране на достигнатите нива от 2013 г. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следващата година.

 

 

 

През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете. Ако нямат необходимия стаж или възраст, желаещите ще могат да се пенсионират при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, ще се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт по „швейцарското правило“ – с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година, решиха още депутатите. От 24 на 18 календарни месеца се намалява срокът за изчисляване на обезщетението за майчинство. Това ще увеличи разходите за обезщетенията за майчинство с около 3,5 млн. лева годишно, посочи Георги Гьоков от ПГ на Коалиция за България. По думите му месечното обезщетение ще се увеличи средно с около 12 лева. Обезщетението за отглеждане на малко дете от една до две години през 2014 г. става 340 лева. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2014 г. ще бъде 7.20 лв. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Парламентът прие консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за 2014 г. по приходите на обща сума 9 376 121,4 хил. лв., а по разходите на обща сума 9 372 443,2 хил. лв. Бюджетът на ДОО ще има дефицит от 3 678,2 хил. лв. Депутатите гласуваха бюджетът на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите да е на обща сума 5 990 901,6 хил. лв., а по разходите на обща стойност 7 773 258,8 хил. лв. Дефицитът във фонда ще е 1 782 357,2 хил. лв. Бюджетът на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ по приходите ще е 330 822,0 хил. лв., а по разходите 330 835,7 хил. лв, като дефицитът е в размер на 13,7 хил. лв. Минималният размер на пенсията за 2014 г. за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социалното осигуряване е 150 лв. до 30 юни и 154,5 лв. от 1 юли до 31 декември.

Вашият коментар