Комисията за защита на потренителите предяви колективен иск срещу Софийска вода

изтеглен файл (1)Във връзка с изпълнение на Определение на Софийски градски съд по търг. дело №2049/2013г. Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки потребител, че е предявила колективен иск срещу „Софийска вода”АД за прогласяване на неравноправността, респективно нищожността на чл. 23, ал.5 от «„Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор „Софийска вода” АД”».

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд в едномесечен срок от разгласяването, считано от 15.11.2013г. до 15.12.2013г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса

Вашият коментар