Държавен вестник бр.102 от 26.11.2013 г.

Държавен вестник, брой 102 от 26.11.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране Изменението на Приложение А на Конвенцията за създаването на Европейски комуникационен офис , прието от Съвета на ЕКО на 23 ноември 2011 г. в Копенхаген
РЕШЕНИЕ за прекратяване на пълномощията на народен представител

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261 от 21.11.2013 г. за отменяне на Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия
НАРЕДБА за регулиране на цените на топлинната енергия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131 на МС от 15.06.2004 г. за приемане на Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия и Наредба за регулиране на цените на природния газ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262 от 21.11.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерския съвет и на неговата администрация

Министерство на икономиката и енергетиката

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска федерация

Министерство на инвестиционното проектиране
министерство на регионалното развитие
министерство на вътрешните работи
министерство на младежта и спорта

НАРЕДБА № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти

Министерство на културата

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
НАРЕДБА № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ № 2870-НС от 21.11.2013 г. за обявяване за избрана за на¬роден представител в 16. многоман¬датен изборен район – Пловдив, Ата¬наска Михаилова Тенева от листата на КП „Коалиция за България“ на мястото на Илия Атанасов Баташки

 

Вашият коментар