Прокуратурата изрази становище по повод трагедията в рудник „Ораново“

Prosecutor-logo (1)Прокуратурата изрази становище по повод отразената от медиите на 2 октомври 2013 г. пресконференция в стола на рудник „Ораново“ и представения на нея доклад от 7 (седем) специалисти на Българска асоциация за подземни води (БАПВ) относно причините, довели до трагедията в рудника през м. юли 2013 г.

 

 

За установяване на обстоятелството дали смъртта на четиримата миньори в рудник „Ораново“ през м. юли 2013 г. е настъпила  в резултат на незнание или немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност (минно – добивна дейност), на 16 юли 2013 г., Окръжна прокуратура гр. Благоевград е образувала досъдебно производство срещу неизвестен извършител за престъпление по чл. 123 ал.3 пр.2 вр. с ал.1 НК.

Разследването се провежда от съвместен екип от двама прокурори от ОП Благоевград и трима разследващи полицаи.

До настоящия момент са разпитани 57 свидетели, извършени са три огледа на местопроизшествие и са изготвени фотоалбуми, иззети са веществени доказателства. Назначени са четири съдебно – медицински и две съдебно-химически експертизи. Изискана и приложена е по делото значителна по обем документация от Мина „Пирин“, дирекция „Областна инспекция по труда“ гр. Благоевград, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

На 17.09.2013 г. е назначена комплексна техническа експертиза, която е възложена на 10 лица, специалисти в областта на геологията, минното дело, минната технология, техническата безопасност, скалната механика, взривни работи, руднически крепежи и маркшайдерство. На експертите са поставени общо 18 конкретни задачи с предоставяне на материалите по делото (съдържащи се в 6 тома – 2 866 листа). Срокът за представяне на заключението е 1 ноември 2013 г.

Нито едно от седемте лица, участвали в изготвяне на становището, представено на срещата на 2 октомври 2013 г. в рудник „Ораново“, не е участник в експертния състав на назначената в хода на досъдебното производство комплексна техническа експертиза.

За наказателното производство, при преценяване вината на съответните длъжностни лица, е меродавно единствено заключението, възложено на вещите лица по назначената комплексна техническа експертиза по реда на НПК. Всички други изследвания, включително и това, изготвено по поръчение на концесионера на рудника, нямат доказателствена стойност.

Разследването по досъдебното производство се провежда при стриктно спазване на закона.

Вашият коментар