КЗП предяви колективен иск срещу „НЕТ 1“ ЕООД

internet_lawВъв връзка с изпълнение на определение на Софийски градски съд –, ГО, 1-V-ти състав по г.д.№ 5984/2013 г., Комисия за защита на потребителите към министъра на икономиката и енергетиката на основание чл. 186, ал. 3 и чл. 148, т. 4 от Закона за защита на потребителите във връзка с чл.382, ал.2 от Граждански процесуалния кодекс, уведомява всеки заинтересован потребител, че е предявила колективен иск срещу „НЕТ1“ ЕООД за преустановяване прилагането и отстраняването на клаузите на т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „НЕТ 1″ ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос на данни без използване на ограничен ресурс и предоставяне на достъп до Интернет на територията на Република България“ и т. 18.11. от „Общи условия за взаимоотношенията с крайните потребители на „НЕТ 1″ ЕООД, предоставящо електронни съобщителни услуги чрез кабелна мрежа за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми“, които КЗП счита за неравноправни.

Комисията уведомява, че съгласно определението на Софийски градски съд, в едномесечен срок от 01.12.2013г. до 01.01.2014 г. всеки потребител може да заяви пред съда, че желае да вземе участие в процеса, съответно да осъществи защитата си самостоятелно в отделен процес по общия ред.

ЕК предлага общоевропейски образец за ДДС декларациите

изтеглен файлДнес Комисията предложи нова стандартна справка-декларация за ДДС, чрез която разходите на предприятията в Европейския съюз (ЕС) могат да бъдат намалени с до 15 млрд. евро на година. Целта на тази инициатива е да се намали бюрокрацията за предприятията, да се улесни спазването на данъчното законодателство и да се повиши ефективността на данъчните администрации в ЕС.

 

Има още

Депутатите приеха изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

430x287Парламентът прие да се въведе механизъм за мониториране на паралелния износ на лекарства от България. Депутатите одобриха на първо четене промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, внесени от Нигяр Джафер /ПГ на ДПС/ и Емил Райнов /ПГ на Коалиция за България/, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Има още

Парламентът прие на първо четене промени в АПК, свързани с обжалване на решения на НЕЛК

430x287Обжалванията и възраженията срещу решенията на Националната експертна лекарска комисия ще се правят пред административния съд, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбоподателя, а не пред Административния съд – София-град, както е сега. Това предвиждат промени в Административнопроцесуалния кодекс, приети на първо четене от парламента.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 92 от 22.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 92 от 22.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Разширява се обхватът на данъчните облекчения за млади семейства

18-000-семейства-са-в-непосредствен-риск-да-останат-на-улицата-300x203Парламентът прие на първо четене изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с които се разширява обхватът на данъчните облекчения за млади семейства. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2014 г.

 

 

Има още

Налага се мораториум върху придобиването на земя на територията на България от страна на чужденци и чуждестранни ЮЛ до 1 януари 2020 г.

430x287Народното събрание прие на 22 октомври 2013 г. решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г. Решението подкрепиха 171 депутати, 38 бяха против, а 12 се въздържаха.

Държавен вестник бр. 91 от 18.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 91 от 18.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Европейската служба за подкрепа на търсещите убежище предоставя помощ на България

изтеглен файлЕвропейската служба за подкрепа на търсещите убежище (EASO) и България подписаха днес оперативен план, който предвижда подкрепа за България до септември 2014 г., предадоха от пресцентъра на Европейската Комисия у нас.

 

Има още

EК предявява пред Съда на ЕС иск срещу България за неизпълнение на задължения за защита на застрашени видове

изтеглен файлЕвропейската комисия предявява пред Съда на ЕС иск срещу България за неизпълнение на задължения за защита на уникални местообитания и видове от голямо значение. Делото се отнася до района на Калиакра, който е миграционен път и място за почивка на силно застрашени биологични видове, като в този район е издадено разрешение за изграждане на голям брой вятърни турбини и други съоръжения, без да е извършена адекватна оценка на тяхното въздействие върху околната среда.

Има още