Остават два дни до ратифициране на Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство

изтеглен файлОстават само два дни до приключването на една конкретна фаза от изграждането на европейското пространство на правосъдие. На 27 октомври изтича срокът, в който държавите членки трябва да въведат в сила първия законодателен акт на ЕС за правата на заподозрените лица в наказателното производство. Европейската директива гарантира, че гражданите, които са задържани или обвинени в извършване на престъпление, имат правото на устен превод по време на наказателното производство, включително при получаването на правна помощ, на собствения си език и във всички съдилища в ЕС.

 

Директивата бе предложена от Европейската комисия през 2010 г. (IP/10/249) и приета от Европейския парламент и Съвета на министрите в рекордно кратък срок от едва девет месеца (IP/10/1305).

Всяка година в Европейския съюз се водят над 8 милиона наказателни производства. На 9 март 2010 г. Европейската комисия предприе първата стъпка от поредица мерки за установяване на общи стандарти на ЕС във всички наказателни производства. Комисията предложи правила, които ще задължат държавите от ЕС да предоставят пълен набор услуги за писмен и устен превод на заподозрените лица (IP/10/249,MEMO/10/70). Европейският парламент и държавите членки, заседаващи в Съвета, бързо одобриха предложението (IP/10/1305). Вместо с обичайните две години държавите членки разполагаха с три години за приемането на тези разпоредби, за да могат да бъдат изготвени необходимите преводи.

Директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство  гарантира правото на гражданите да бъдат разпитвани, да участват в съдебни заседания и да получават правни съвети на собствения си език на всеки етап от наказателното производство и във всички съдилища на ЕС. Комисията настоя за въвеждане на правото на писмен и устен превод по време на наказателното производство, за да бъде постигнато спазване в пълна степен на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека в Страсбург, както и на Хартата на основните права.

Разходите за писмен и устен превод трябва да бъдат поети от държавата членка, а не от заподозряното лице. При липсата на минимални общи стандарти, гарантиращи справедливо производство, съдебните органи ще избягват да изпращат някого да бъде съден в друга страна. В резултат на това е възможно мерките на ЕС за борба с престъпността — като европейската заповед за арест — да не се прилагат в пълна степен.

Директивата относно правото на писмен и устен превод бе първата от поредицата мерки за справедлив съдебен процес, чиято цел е да се установят общи стандарти на ЕС в наказателните дела. Тя бе последвана от Директивата относно правото на информация в наказателното производство, приета през 2012 г. (вж. IP/12/575), както и от Директивата относно правото на достъп до адвокат, приета през 2013 г. (IP/13/921). Комисията е решена да продължи работата по пътната карта в тази област на правосъдието и да представи предложения за друга група права, свързани със справедливия съдебен процес, което се очаква да стане до края на 2013 г.

Вашият коментар