Комисията по околната среда и водите изслуша информация за наказателните процедури срещу България за неизпълнение на задължения за защита на местообитания в района на Калиакра

430x287Заместник-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев представи на 24 октомври 2013 г. пред народните представители от парламентарната Комисия по околната среда и водите информация от МОСВ по въпроси, свързани с наказателните процедури, предприети от Европейската комисия срещу България за неизпълнение на задължения за защита на уникални местообитания и видове от голямо значение в района на Калиакра по процедурата стартирана през 2008 година.

 

Първоначално имаше две наказателни процедури, уточни той, като първата е открита през юни 2008 г. във връзка с възстановяване на защитената зона за опазване на дивите птици в район Калиакра. До втората наказателна процедура, от края на същата година, се е стигнало след одобряване на множество ветроенергиини проекти на територията на района.

През септември 2011 г. двете процедури са обединени в една. По преценка на Георгиев по същото време страната ни е имала шанс процедурата да бъде закрита. Това не е станало, тъй като през 2012 г. се разрешават нови проекти, които скандализират ЕК и тя дава ход на наказателната процедура и сега предстои внасянето й в Европейския съд, уточни той.

През 2012 г. са одобрени проекти за строителство, овощни градини и изграждане на ветрогенератори, включително и на голям ветроенергиен парк с 95 генератора, които засягат специален хабитат. Имало е разминаване и недобра координация между ръководството на Министерство на околната среда и водите  и Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна и не е трябвало да се издава разрешително за този енергиен проект, смята Чавдар Георгиев. Претенциите на ЕК са свързани с това България да разшири защитената зона в района и да предприеме компенсаторни механизми по отношение на засегнатите хабитати и оценка на влиянието на ветроенергиините генератори.

Правим всичко възможно да преустановим макар и със закъснение процедурата, подчерта заместник-министърът. Във връзка с претенциите на ЕК за големия брой издадени разрешителни за ВЕИ съоръжения, МОСВ се стреми да подава ежемесечна информация на колко от разрешените ветрогенератора изтича петгодишния срок на валидност на разрешителните. Проведении са и предстоят още срещи между министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и еврокомисаря по околна среда Янез Поточник във връзка с мерките, които България трябва да предприеме, за да отпаднат претенциите на ЕК за прекомерно въздействие в тази зона.

Половината от мерките, за които настоява ЕК, са изпълнени, съобщи заместник-министър Чавдар Георгиев. Една от тях е и приетият през януари от Министерския съвет Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници. С този план се въвежда забрана за провеждане на нови процедури по Закона за околната среда и Закона за биологичното разнообразие за вятърни генератори на територията на всички общини от област Добрич (включително и на територията на община Калиакра). Разширена е и защитената зона „Калиакра“.

На заседанието на Националния съвет по биологично разнообразие на 8 октомври защитената зона „Калиакра“ е разширена с включване  на нова защитена зона „Било“. Възложено е на БАН да потърси компенсаторни мерки за степните хабитати в региона, съобщи още Чавдар Георгиев и отбеляза, че предприетите мерки са реализирани за един-два месеца.

По време на заседанието на Комисията по околната среда и водите от Министерството на околната среда и водите информираха народните представители, че в сферата на околната среда срещу България има 14 започнали наказателни процедури. Пет от тях са в областта на природата и биоразнообразието и свързаните стях оценка за съвместимост и оценка за въздействие на околната среда, три в областта качество на въздуха, две са свързани с отпадъците и три са за непълно, според ЕК, транспониране на определении директиви. Всички с изключение на случая „Калиакра“ са на ниво „досъдебна фаза“.

Вашият коментар