Главният прокурор внесе искане за снемане на имунитета на Сергей Станишев

Prosecutor-logo (1)Днес, 25 октомври 2013 г. главният прокурор на Република България внесе в 42 – то Народното събрание искане с основание чл.70 ал.1 от Конституцията  – за снемане имунитета на народния представител Сергей Станишев и за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу него.

 

 

Досъдебното производство срещу  г-н Станишев е образувано на 27.05.2010 г. Повдигнато му е обвинение за това, че в периода 04.11.2005 г.-10.09.2009 г. в гр.София е загубил седем документа с информация, представляваща  държавна тайна, като деянията са осъществени в условията на продължавано престъпление – престъпление по чл. 358 ал.1 вр.чл.26 ал.1 НК.

От събраните досега  доказателства е установено, че посочените седем документа г-н Станишев е загубил (лишил се е по невнимание от фактическата власт върху тях), чрез неупражняване на грижи относно съхранението, предаването и движението на документите, съгласно правилата на ЗЗКИ, ППЗЗКИ и Вътрешните правила за работа с класифицирана информация на администрацията на МС.

Наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура е изготвил до главния прокурор предложение за отправяне на искане до 42-то НС за снемане на депутатския имунитет на г-н Станишев.

Сергей Станишев е народен представител и в това си качество се ползва с имунитет. Поради това  досъдебното производство към момента е спряно на основание чл. 25 т.3 от НПК.

Съгласно чл. 70, ал.1 от Конституцията на Република България в тези случаи Народното събрание може да даде разрешение за възбуждане и провеждане на наказателно преследване.

Вашият коментар