Държавен вестник бр. 94 от 29.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 94 от 29.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 9 от 22.10.2013 г. по конституционно дело № 18 от 2013 г.

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 от 23.10.2013 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2014 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244 от 24.10.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 от 24.10.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически операции“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Държавна агенция „Технически операции“

Министерство на труда и социалната политика

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ по Програмата в страната 2013 – 2017 г. между правителството на Република България и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

Министерство на земеделието и храните

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация
НАРЕДБА № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
НАРЕДБА № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони
НАРЕДБА за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони

Министерство на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
НАРЕДБА № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването

Върховен административен съд

РЕШЕНИЕ № 8660 от 17.06.2013 г.по административно дело № 10332 от 2012 г.
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Съобщение на ВКС за подлежащите на разглеждане дела през м. декември 2013 г.

 

Вашият коментар