Държавен вестник бр. 87 от 04.10.2013 г.

Държавен вестник, брой 87 от 04.10.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Президент на републиката

УКАЗ № 189 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ръжево Конаре, община Калояново, област Пловдив

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 от 27 септември 2013 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, приет с Постановление № 254 на Министерския съвет от 2006 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за държавната собственост
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 от 27 септември 2013 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2013 г. на „Български пощи“ – ЕАД, за компенсиране на несправедливата финансова тежест от извършване на универсалната пощенска услуга по Закона за пощенските услуги през 2011 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 222 от 27 септември 2013 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 от 30 септември 2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Министерство на вътрешните работи Министерство на околната среда и водите

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

 

Вашият коментар