Мерки на Министерство на правосъдието доведоха до отпадане на наказателна процедура срещу България

work_eu_directiveЕвропейската комисия е взела решение на 26 септември 2013 г. за закриване на процедура за нарушение срещу България във връзка с несъответствия между Закона за адвокатурата (ЗА) и правото на Европейския съюз.

Процедура за нарушение № 2008/4906 срещу Република България беше свързана с несъвместимостта на разпоредби от Закона за адвокатурата с правото на установяване и свободата на предоставяне на услуги, регламентирани в Договора за създаване на Европейската общност и Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Министерство на правосъдието предприе мерки за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, с чието действие бяха преодолени несъответствията между общностното право и българското законодателство. Те се отнасяха до различното третиране на адвокати от Общността и адвокати от Република България и до наличието на ограничения при установяването на адвокати и адвокатски дружества от Общността в Република България.

Прокуратурата постанови проверка за извършване на насилие над деца, настанени в интернат

Prosecutor-logo (1)На 03.09.2013г. до главния прокурор на Република България са постъпили сигнали за осъществено насилие над деца, настанени в Социално – педагогически интернат /СПИ/ гр. Стралджа, предадоха от пресцентъра на прокуратурата. Незабавно, по електронна поща, сигналите са препратени на компетентната прокуратура – Районна прокуратура гр. Ямбол.

 

 

Има още

Държавен вестник бр. 85 от 28.09.2013 г.

Държавен вестник, брой 85 от 28.09.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

ВКС насрочи за 4 октомври делото за убийството на Женя Тодорова

PractikaНа 4 октомври Върховният касационен съд ще гледа делото за убийството на Женя Тодорова от Варна, по което са подсъдими леля й Светла Тодорова и Петър Ангелов.

Двамата получиха присъди „доживотен затвор” на първите две инстанции. Прокуратурата обжалва наложеното наказание на Светла Тодорова, като смята, че е несправедливо и иска да бъде заменено с „доживотен затвор без замяна”. С касационната жалба обвинението иска отмяна на решението на Апелативен съд, Варна, в частта на наложеното наказание на Тодорова, и връщане на делото за ново разглеждане.

Защитата на подсъдимия Петър Ангелов също иска връщане и ново разглеждане на делото от апелативния съд или намаление на наложеното наказание заради допуснати съществени процесуални нарушения.

Държавен вестник бр. 84 от 27.09.2013 г.

Държавен вестник, брой 84 от 27.09.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

ВКС ще гледа на 10 октомври делото за банковия обир в Сливен

PractikaНа 10 октомври състав на ВКС ще гледа делото за банковия обир в Сливен, извършен от Стефан Стефанов. На първа инстанция той бе осъден на 15 години затвор, след което Апелативният съд, Бургас, намали общото наказание на 13 години затвор.
Делото е образувано по жалба на прокуратурата, на частния обвинител и граждански ищец Станчо Станев и на подсъдимия Стефанов.

В КЗП постъпиха жалби срещу търговец с оферта в сайта prodavalnik.com

43012l093pgxethДве жалби срещу търговец с оферта в сайта prodavalnik.com постъпиха за ден в Комисията за защита на потребителите (КЗП). Георги Иванов от кв. „Орландовци” предлага за продажба комплект за диагностика на автомобил – Интерфейс (кабел) Opel OP-COM фърмуер 1.44, а впоследствие доставя на клиентите си само кабел.

 

Има още

Държавен вестник бр. 83 от 24.09.2013 г.

Държавен вестник, брой 83 от 24.09.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

КЗК отмени решение на Национален парк Рила

0120fc60d88f5a9b5c323b1d9347fda9Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решение на директора на Дирекция „Национален парк Рила”, с което е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението“ обособени в три позиции: Обособена позиция № 1 – „Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание“, Обособена позиция № 2- „Разработване на План (ПУ) на резерват „Риломанастирска гора“ (РМГ)“ и Обособена позиция № 3- „ Разработване на ГИС базирано приложение към системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила“ по проект № DIR 5113325-18-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“ BG161PO005/11/3/3.2/05/26 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”.

Има още

Омбудсманът отправи запитване до ВАС дали таксата за битови отпадъци, определена пропорционално на данъчната оценка на имота, е скрит данък

ombudsman080112Заради наличието на противоречива съдебна практика, националният омбудсман изпрати до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд (ВАС) искане за приемане на тълкувателно решение относно определянето на размера на таксата за битови отпадъци по Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ, съобщиха от пресцентъра на институцията.

 

Има още