„Софийска вода“ АД уточнява, че в Договора за концесия няма клауза за прекратяване чрез референдум

environmentРешението на Административен съд София-град от 1 август 2013 г. връща решението на общинските съветници в Столичен общински съвет и изпраща делото като преписка на СОС за ново разглеждане на доклада с предложения проект за провеждане на местен референдум в Столична община.

 

 

 

Решенията на съда се изпълняват, както са постановени, и всякакви други коментари са неточни и манипулативни.

В началото на юли 2013 г. специално създадената работна група в общината с участието на общински съветници от всички политически партии в Столичния общински съвет излезе с доклад, в който изрично се подчертава, че няма основания за прекратяване на Концесионния договор. Дружеството ще се съобрази с направените препоръки в доклада.

В Договора за концесия няма  клауза, която да допуска прекратяване на споразумението чрез референдум. В случай, че договорът бъде прекратен едностранно и без основание неустойките ще бъдат значителни за Столичната община и софиянци. Това е  решение, което засяга предоставянето на жизненоважна услуга  на 1,5 милиона софиянци и вярваме, че гражданският интерес ще бъде  във фокуса на институциите.

„Софийска вода” АД е част от „Веолия”  – водеща международна компания и първокласен доставчик на ВиК услуги. От дружеството поясняват, че столицата и страната ни имат нужда от инвеститори от такъв ранг, като „Веолия“, за да имаме гаранции, че и у нас се работи прозрачно, спазват се законите и бизнес етиката,  създават се още работни места и поле за развитие на високо-квалифицирани специалисти.

Вашият коментар