Практиката на ЕС не предвижда полицията да извършва охранителна дейност на договорна основа

изтеглен файлСпоред заместник-министърът на МВР Васил Маринов, Министерството на вътрешните работи е създадено не за да генерира търговска печалба, а да генерира сигурност. Един от приоритетите на ръководството на МВР е реформа в системата и един от приоритетите в същността на тази реформа е освобождаване от несвойствените дейности. Сигнално-охранителната дейност на министерството /СОД/ в момента е несвойствена, тъй като е вид търговска дейност и създава сериозен конфликт на интереси.

 

Може би подкрепа на правилността на стъпките, които сме предприели, е едно писмо, което получихме от Българската стопанска камара и от Асоциацията на фирмите, извършващи охранителна дейност с технически средства. Те приветстват решението в тази насока. Преди няколко години те са подали в Комисията за защита на конкуренцията сигнал за нелоялна конкуренция от страна на МВР. При проучването си самата комисия е направила запитване в редица страни-членки на ЕС и са констатирали, че в нито една от запитаните държави законодателството не предвижда полицията да извършва охранителна дейност на договорна основа, подобна на тази, която се предлага от частните охранители. Единствено в Литва през 2006 г. е имало подобна практика, но след като е бил сезиран техният орган по конкуренция променят решението и то отпада. Така че едно такова решение ще бъде в унисон с европейската практика, уточни заместник-министър Маринов.

Целта на министерството е да се запази максимално броят на служителите. По този повод министърът е издал заповед, с която е назначил работна група, за да прецени какви стъпки трябва да се предприемат и да докладва конкретен план с конкретни срокове – по какъв начин да се освобождаваме от дейността, по какъв начин да бъдат запазени хората и да бъдат пренасочени, добави Маринов. За първите шест месеца на тази година приходите в сектор „Сигнално-охранителна дейност” (СОД) са по-малки от направените разходи.

Данните от финансовия отчет на СОД сочат:

Планираните приходи на СОД за 2012 година са били в размер на 26 милиона лева. Отчетените приходи от сключени договори за охрана на обекти със сигнално-охранителна техника за 2012 година са 24 885 179 лева. Внесеният ДДС е в размер на 3 823 504 лева. Неизпълнението на планираните приходи е 1 114 821 лева. Това неизпълнение е било компенсирано в приходната част на бюджета на МВР от преизпълнението на приходи от други дейности.

Разходите на СОД за цялата минала година са в размер 23 289 471 лева.
Приходите на СОД от продажби на услуги, стоки и продукция (приходи от сключени договори за охрана на обекти със сигнално-охранителна техника) за периода от 1 януари до 30 юни 2013 година са в размер на 12 416 362 лева. Внесеният ДДС е в размер на 1 946 786 лева.

Отчетените касови разходи за същия период са в размер на 13 444 766 лева. Т.е. за първото полугодие на 2013 година разходите на СОД надхвърлят приходите с повече от 1 милион лева.

 

Източник http://www.mvr.bg/default.htm

 

Вашият коментар