По повод конфликта в Сирия е приет конкретен план с 11 спешни мерки за ограничаване на миграционния натиск към България

mitniciВицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка със ситуацията в Сирия обяви, че със заповед на министър-председателя от днес ще бъде създаден Национален оперативен щаб, предадоха от пресцентъра на Министерски съвет. Според самата заповед премиерът лично се е ангажирал с контрола по нейното изпълнение. Предвидено е Националният оперативен щаб да има две нива на управление – МВР и два тактически оперативни щаба в гр. Елхово и в гр. Хасково.

 

Приоритет за оперативния щаб в Елхово ще бъде наблюдението на държавната граница и ефективното използване на ресурсите на различните държавни структури, а за щаба в Хасково – осигуряването на приемането на бежанския поток и ефективното използване на ресурсите на различните държавни структури. Ръководител на Националния оперативен щаб ще бъде министър Йовчев, а зам.-ръководител ще бъде зам.-министърът на вътрешните работи Васил Маринов. Членове на щаба ще бъдат за.-министри на МВнР, МО, МЗ, МЗХ, МФ, зам.-директор на НРС, зам.-председател на ДАНС, главният секретар на МВР, Началникът на отбраната, директорите на главна дирекция „Национална полиция“ – МВР, главна дирекция „Гранична полиция“ и  главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Вицепремиерът Йовчев отбеляза още, че по време на днешното заседание са били оценени и другите рискове, които могат да произтекат от развитието на кризата в Близкия изток. „Обсъдени са възможностите за повишаване на рисковете и по отношение на терористичната заплаха. Искам да кажа категорично, че към момента не разполагаме с данни, които да свидетелстват за наличие на пряка терористична заплаха за територията на Република България. Но във връзка с променената ситуация в Близкия изток, предприемаме действия за нова оценка и актуализиране на националния план за противодействие на тероризма“, каза министър Йовчев.

На заседанието са били обсъдени и възможностите за икономически и финансови рискове към България. „Към момента оценката е, че можем да очакваме негативно влияние, но това няма да е в степен, в която ще бъде застрашена националната сигурност“, каза вицепремиерът. По отношение на рисковете от повишаване на криминогенната обстановка в следствие на бежанска вълна и други социални проблеми, които могат да възникнат, министър Йовчев коментира, че към момента те са с ниска степен на вероятност.

Вицепремиерът обяви още, че е приет конкретен план с 11 спешни мерки за ограничаване на миграционния натиск:

 1. Изготвяне на съвместна разчетна прогноза с оглед на очакваната бежанска вълна до края на 2013г.
 2. Проучване на възможностите за подготовка на процедура за получаване на финансова помощ, като при необходимост се засили взаимодействието с: ЕК, Европейската служба за миграция и убежище, НАТО, Агенциите на ООН  – ВКБООН, МОМ и Офис по хуманитарно сътрудничество.
 3. Проучване на възможностите за иницииране на процедура за решение за отправяне на апел за незабавно финансово и хуманитарно подпомагане по линия на Международната федерация на червения кръст и червения полумесец.
 4. Преглед и актуализация на Националния план за противодействие на тероризма.
 5. Преглед на годишните бюджети на държавните ведомства за пренасочване на бюджетни средства за посрещане на бежанския поток.
 6. Преглед и оценка на държавния сграден фонд с оглед идентифициране на сгради, подходящи за незабавното адаптиране за приемане на чужденци в условията на очакваната бежанска вълна.
 7. Преглед, оценка и предложения за актуализация на действащите в страната ведомствени и междуведомствени планове за извънредно реагиране и управление при кризи.
 8. Спешно активизиране на диалога на двустранно равнище с Република Турция и с Република Гърция с оглед съвместни усилия за справяне с бежанския поток.
 9. Медицинско осигуряване и здравен контрол на приеманите в страната бежанци. Предлагане и/или преглед на механизми/те за осигуряване на ефективен здравен контрол на приеманите в страната мигранти. При възможност, оборудване на област Хасково с мобилна скрининг лаборатория за установяване на инфекциозни заболявания.
 10. Създаване на организация за имунизация на държавните служители от различните ведомства, които работят в пряк контакт с мигранти в пограничните райони, както и за осигуряване на лични предпазни средства.
 11. Създаване на организация за своевременно  информиране на обществеността относно бежанския натиск към страната и призоваване за сътрудничество с държавните власти.

 

Вашият коментар