Отговор на МТСП във връзка с отработване на почивни дни

43570ko3nlvthxvОтправен е следния въпрос към Министерство на труда и социалната политика:

Служител е на работа в събота поради отработване на почивен ден (съботата е определена за работен ден, съгласно решение на МС). През същия уикенд лицето е на домашно дежурство в неделя и се налага полагане на извънреден труд в неделя. Полага ли се на лицето почивка през следващата седмица? Ако да – колко и кога и срещу заплащане ли?

 

Отговор на МТСП от 17.06.2013 г. във връзка с чл153, ал. 4 от КТ

Съгласно чл. 154, ал. 2 от КТ правомощието да размества почивните дни през годината принадлежи на Министерския съвет. Това означава, че когато в съответствие с Решение на МС за разместването, някои дни се обявяват за почивни, а други за работни, за работниците и служителите съответните дни са почивни или работни. В почивните дни не се полага труд, а в работните дни работниците и служителите са длъжни да изпълняват трудовите си задължения.

С разпоредбата на чл153, ал. 4 от КТ е предвидено, че за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. От законовия текст е видно, че това са случаите, когато работникът или служителят е полагал извънреден труд през двата почивни дни. Във Вашия случай ще се приложи разпоредбата на чл. 262 от КТ.

Вашият коментар