Държавен вестник, бр. 58 от 02.07.2013 г.

Държавен вестник, брой 58 от 02.07.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

РЕШЕНИЕ за структурни промени в Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за приемане на структура на Министерския съвет на Република България
РЕШЕНИЕ за персонални промени в Министерския съвет на Република България и за изменение на Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за избиране на Министерски съвет на Република България

Държавна комисия по хазарта към Министерството на финансите

ОБЩИ технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за хазартните игри от разстояние
ОБЩИ задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните игри и игралното оборудване

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране

 

Вашият коментар