С още едно свое решение ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на „БТК” АД

PractikaВърховният административен съд се произнесе в полза на решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна търговска практика от страна на „БТК” АД. Компанията действа некоректно като отправя предложение на свои клиенти за сключване на договор за продажба от разстояние с определени параметри на услугата, а впоследствие предоставя услуга с други параметри. Детайлната информация за това какво включва услугата, обаче, се представя на потребителя писмено едва след сключването на договора по телефона. Производството пред Комисията за защита на потребителите е образувано по жалби на потребители на телефонни услуги във връзка с покани на телекома за сключване на договори от разстояние за ползване на такива услуги в пакетни оферти.

Има още

СГС реши: в халюциногенните гъби има наркотично вещество

33031-Court_HammerДоскоро въпросът дали халюциногенните гъби са годен предмет на престъпленията, свързани с наркотичните вещества (чл.354а и сл. от Наказателния кодекс) имаше преобладаващо еднозначен отговор сред практикуващите юристи. И този отговор беше отрицателен – халюциногенните гъби не фигурират в списъка на наркотичните вещества, следователно те не могат да се предмет на престъпления, свързани с придобиване, държане и др., на наркотици.

 

Има още

Държавен вестник, бр. 50 от 07.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 50 от 07.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

 
 

Има още

Националният омбудсман ще обяснява правата на децата чрез кратък анимационен филм

ombudsman080112Общественият защитник на Република България се включи в инициативата на световната водеща независима организация за деца Save the Children за насърчаване на пряката комуникация на децата с омбудсмана. Организацията работи за подобряване на състоянието на децата в области като правото на детето на образование, на защита срещу насилие, експлоатация и неглижиране, както и за гарантиране на правата на децата в критични ситуации, съобщиха от пресцентъра на организацията.

 

Има още

Предложение за снемане на имунитет

Prosecutor-logo (1)Днес, 07 юни 2013 г. при главния прокурор на Р България е постъпило предложение от Софийска градска прокуратура (СГП) за внасяне на искане до Народното събрание, за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Петър Симеонов Ангелов – народен представител в 42 –то НС, избран от листата на Политическа партия “Движение за права и свободи“, предадоха от пресцентъра на прокуратурата.

 

Има още

ЕС прие ново законодателство с цел по-добра защита за жертвите на домашно насилие

изтеглен файлЖертвите на насилие, и по-специално жертвите на домашно насилие, скоро ще могат да се ползват от защита навсякъде в Европейския съюз (ЕС), след като днес министрите на правосъдието от държавите — членки на ЕС, приеха предложението на Европейската комисия, предадоха от Представителството на Комисията у нас.

 

Има още

ЕС налага временни антидъмпингови мита върху китайските слънчеви панели

изтеглен файлДнес Европейската комисия взе решение за налагане на временни антидъмпингови мита върху вноса на слънчеви панели, елементи и полупроводникови пластини от Китай, съобщиха от пресцентъра на Представителството на Комисията у нас.
До това решение се стигна след сериозно и задълбочено разследване и контакти на широка основа с действащите лица на пазара. Тъй като пазарът на слънчеви панели в Европейския съюз (ЕС) и техният внос са много големи, е важно това мито да не доведе до пазарни смущения. Поради това ще се използва подход на постепенно въвеждане, като до 6 август 2013 г. митото ще бъде в размер на 11,8 %. След август митото ще бъде фиксирано на равнище 47,6 %, което е равнището, необходимо за премахване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост.

Има още

СГП възобнови разследването срещу Цветан Цветанов

Prosecutor-logo (1)На 5 юни 2013 г., при главния прокурор на Република България е постъпило писмо от председателя на Народното събрание г-н Михаил Миков, с което той изпраща постъпило заявление от народния представител Цветан Цветанов. Със заявлението г-н Цветанов изразява писменото си съгласие по смисъла на чл.70, ал.2 от Конституцията на Република България за снемане на имунитета му. Документите са изпратени незабавно на Софийска градска прокуратура. След получаването им, с постановление от 5 юни 2013 г., разследването по досъдебното производство е възобновено. Предстои призоваване на Цветан Цветанов и привличането му като обвиняем, съобразно предвидения в процесуалния закон ред.

Държавен вестник, бр. 49 от 04.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 49 от 04.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.
Има още

Предложение за приемане на ТР по противоречива практика свързана с проблемите на СИО

PractikaС Определение № 55 от 25.02.2013 г. по т.д.№ 184/12 г. състав на ІІ т.о. е спрял производството по делото, като на основание чл.292 ГПК е предложил на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение по следния правен въпрос, по който е констатирал противоречива съдебна практика по чл.290 ГПК, а именно:

Може ли за личен дълг на единия съпруг да бъде обявена за недействителна по реда на чл. 135 ЗЗД цялата разпоредителна сделка, извършена с имот в режим на съпружеска имуществена общност?

Има още