НС ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения

430x287Парламентът ще има постоянна комисия за взаимодействие с граждански организации и движения. Това решиха депутатите с приетия Правилник за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията ще осъществява диалог и взаимодействие с представители на граждански организации, включително като прави обществени обсъждания по въпроси от значим обществен интерес, предадоха от пресцентъра на Народното събрание.

 

 

Комисията ще разглежда предложенията за референдуми и граждански инициативи по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, както и петициите, предвидени в Конституцията. Комисията се създава на паритетен принцип с по трима депутати от всяка парламентарна група. Към нея ще се създаде обществен съвет от представители на гражданските организации и движения, който да я консултира. Решено беше заседанията на комисията да се излъчват в Интернет.

Министър-председателят и заместниците му ще се явяват пред Народното събрание и ще отговарят на актуални устни въпроси от депутати за общата политика на правителството всяка първа сряда от месеца в последния до един час и половина от пленарното заседание. Отправените въпроси по време на блиц контрола не могат да съдържат искания за предоставяне на подробни числови данни и статистика. Право на по два актуални въпроса ще има всяка парламентарна група, а народни представители, нечленуващи в парламентарна група – общо на два въпроса. Блиц контрол е предвиден и за министрите, но пред ресорните парламентарни комисии. Министрите ще отговарят на актуални устни въпроси всяка първа сряда или четвъртък на месеца в последния до един час и половина от заседанията на постоянните комисии. Блиц контролът на парламента върху работата на премиера и министрите в пленарната зала и в комисиите ще се прилага от 1 септември тази година. Това беше записано в правилника на 42-то Народно събрание. Не по-късно от тази дата трябва да влезе в сила и онлайн излъчването на заседанията на постоянните комисии с изключение на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.

Остава и традиционният парламентарен контрол всеки петък. Народното събрание ще изслушва въпросите, питанията и отговорите по тях последните три часа на заседанието всеки петък, освен ако реши друго. Отговорите към постъпилите въпроси и питания вече незабавно ще се регистрират в публичен регистър и ще се публикуват на страницата на Народното събрание в раздел „Парламентарен контрол“.

При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител ще се удържа сума, равна на дневното му възнаграждение. Досега текстът предвиждаше на депутата да се удържа сума, равна на възнаграждението му за това заседание. Промяната беше направена по предложение на Хамид Хамид (ДПС) и беше одобрена единодушно с 88 гласа „за“.

Парламентът ще изслушва доклад на министър-председателя в началото на всеки шестмесечен период на председателство на ЕС за свършеното при предходното председателство и за задачите пред страната ни по време на текущото. Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват изслушвания, проучвания и анкети, според правилата. При такава процедура вносителят обяснява и мотивира въпросите в рамките на 10 минути. Следва информация от изслушваните лица. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса, а независимите народни представители – общо на един въпрос като всяко питане ене повече от 2 минути. След съответния отговор парламентарните групи могат да изразят отношение в рамките на по 10 минути. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на анкети, проучвания и изслушвания, дори когато те са държавна или служебна тайна, гласува парламентът.

Вашият коментар