НС реши на първо четене да отдели в специална агенция към премиера службата в МВР, която извършва подслушването

430x287пециализираната дирекция „Оперативни технически операции“ да бъде отделена от МВР и да бъде обособена в агенция към Министерския съвет. Това се предвижда в промени в Закона за специалните разузнавателни средства, които парламентът прие на първо четене. Реално с промяната новата Държавна агенция „Технически операции“ ще се занимава със специализираната дейност по подслушването и проследяването, които са допустими по Закона за СРС. Председателят на Агенцията ще се избира от Народното събрание по предложение на премиера. Предвидено е мандатът му да е четири години.

 

С промените се предлага да бъде въведен механизъм за контрол на прилагането на СРС чрез бюджета. Предвидено е осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства от ДАТО за всеки конкретен случай да се осигурява финансово от органа, който е заявил искане за тяхното използване. Възстановява се Националното бюро за контрол на СРС като независим и действен контрол над цялата дейност по прилагането на специални разузнавателни средства, посочват вносителите. Националното бюро ще се състои от петима членове, които ще се избират от Народното събрание и ще имат мандат пет години.

Парламентът гласува на първо четене отпадане на възможността парите от държавната субсидия да следват депутата, дори да напусне парламентарната си група. Депутатите приеха на първо четене два законопроекта за промени в Закона за политическите партии – на ПГ на Коалиция за България и на ПГ на Партия Атака.

Парламентът ратифицира изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на структурните инструменти на Европейския съюз.

Вашият коментар