Дело срещу България в Съда на ЕС за непремахнати данъчни и митнически облекчения в споразумението ѝ със САЩ

изтеглен файлДнес Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на Европейския съюз (ЕС), тъй като страната не е привела двустранното си споразумение за техническа помощ със САЩ в съответствие с правото на ЕС.
При присъединяването си към ЕС България пое ангажимент да вземе всички необходими мерки, за да приведе действащите си споразумения със страни извън Съюза в съответствие с правото на ЕС.

 

Сред  мерките е двустранното споразумение за техническа помощ със САЩ, по силата на което България премахва облагането с мито и ДДС на вноса на продукти, свързани с финансирани от САЩ проекти за подпомагане. Това не е разрешено по правилата на ЕС за митата и ДДС.

Комисията поиска от България да измени споразумението в съответствие с правото на ЕС или да го прекрати едностранно (вж. IP/12/672). Тъй като България не направи това, Комисията завежда дело в Съда на ЕС.

Според правилата на ЕС за митата  митнически облекчения могат да се прилагат само при специфични обстоятелства.Например някои привилегии и имунитети са позволени, когато организации се учредяват по международното право или когато със страни извън ЕС се сключват споразумения за културно, научно или техническо сътрудничество.По правилата на ЕС за ДДС  освобождаването на вноса от ДДС може да се позволи по дипломатически споразумения.Нито едно от данъчните и митническите облекчения в споразумението между България и САЩ не отговаря на тези критерии.Ето защо не могат да се прилагат облекчения за вноса на стоки за финансирани от САЩ проекти за подпомагане в България.

Вашият коментар