Държавен вестник бр. 57 от 29.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 57 от 29.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ЗАКОН за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
ЗАКОН за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне на документи, изслушване на кандидати и избор на член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание
РЕШЕНИЕ за удължаване на ценовия/регулаторния период, завършващ на 30 юни 2013 г., за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ до 31 юли 2013 г.

Президент на републиката

УКАЗ № 124 за освобождаване на Емил Савов Ялнъзов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия и за назначаване на Бранимир Стоянов Заимов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ирландия
УКАЗ № 125 за назначаване на полковник Михаил Димитров Попов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност командир на 68-а бригада „Специални сили“
УКАЗ № 127 за насрочване на частичен избор за кмет на община Трън, област Перник, на 29 септември 2013 г.
УКАЗ № 128 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Селча, община Девин, област Смолян, на 29 септември 2013 г.

Конституционен съд

РЕШЕНИЕ № 3 от 27 юни 2013 г. по конституционно дело № 7 от 2013 г.

Министерство на труда и социалната политика

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
НАРЕДБА № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление

 

Вашият коментар