Държавен вестник бр. 54 от 21.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 54 от 21.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Народно събрание

ЗАКОН за ратифициране Изменението на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на ЕС
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“
РЕШЕНИЕ за приемане на отчета за изпълнението на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2011 г.
РЕШЕНИЕ за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.
РЕШЕНИЕ за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

Президент на републиката

УКАЗ № 121 за награждаване на г-н Карел Кристиан ван Кестерен – извънреден и пълномощен посланик на Кралство Нидерландия в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 134 от 14 юни 2013 г. за определяне размера на таксите за преминаване на пътни превозни средства по новия комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), събирани от съвместната търговска структура – оператор на новия комбиниран мост

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ЗАПОВЕД № РД-16-731 от 20.05.2013 г. за утвърждавам образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
ЗАПОВЕД № РД-16-43 от 17.01.2011 г. за утвърждаване на образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия

 

Вашият коментар