Държавен вестник бр. 53 от 18.06.2013 г.

Държавен вестник, брой 53 от 18.06.2013 г.

С курсив са обозначени актовете, които са изменени с акта, изписан с удебелен шрифт по-горе в списъка.

Връзките са към базата данни на Apis Web.

За временен достъп проверете тук.

Народно събрание

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Народното събрание

Президент на републиката

УКАЗ № 107 за освобождаване на Тодор Иванов Чуров от длъжността постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия, и за назначаване на Иван Ангелов Найденов за постоянен представител на Република България в Северноатлантическия съвет към Организацията на Северноатлантическия договор със седалище в Брюксел, Кралство Белгия
УКАЗ № 108 за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия и за назначаване на Николай Георгиев Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия със седалище в София
УКАЗ № 119 за назначаване на Катя Илиева Делева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Зимбабве със седалище в Претория

Министерски съвет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 от 12 юни 2013 г. за изменение на Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 от 13 юни 2013 г. за изменение на Наредбата за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия, приета с Постановление № 193 на Министерския съвет от 2010 г.
НАРЕДБА за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия

Министерство на вътрешните работи

СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за сътрудничество в областта на извънредните ситуации
СПОРАЗУМЕНИЕ между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за сътрудничество в борбата срещу престъпността

Министерство на земеделието и храните

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 2013/2014 г.
НАРЕДБА № 1 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 – 2013/2014 г.

Министерство на правосъдието

НАРЕДБА за изменение на Наредба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
НАРЕДБА № 1 от 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство

 

Вашият коментар